/Mreža domaćinstava za distribuciju poljoprivrednih proizvoda sa ruralnog područja Kragujevca

Mreža domaćinstava za distribuciju poljoprivrednih proizvoda sa ruralnog područja Kragujevca

Udruženje Interaktiv iz Kragujevca prepoznalo je problem plasmana proizvoda sa seoskog područja na tržište. Uz kvalitet koji proizvodi imaju, plan je da se omogući povezivanje proizvođača sa krajnjim kupcima, što će omogućiti da kupci dobiju kvalitetan proizvod, a domaćinstva sa sela povećaju prodaju, što će se ovim projektom biti omogućeno putem internet platforme.
Projekat “Mreža domaćinstava za distribuciju poljoprivrednih proizvoda sa ruralnog područja Kragujevca” ima za cilj da se doprinese povećanju ekonomskih prihoda domaćinstava sa seoskog područja Kragujevca, a pre svega aktivnosti koje sprovode žene na selu u okviru proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.
Predstavnici Ministarstva Poljoprivrede održaće dve promocije u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca.
  1. 18:00 do 18:30 Diverzifikacija ruralne ekonomije , savetodavac Suzana Nešković
  2. 18:30 do 19:00 Pravilnik za prodaju malih količina poljoprivrednih proizvoda sa seoskog područja , savetodavac Violeta Petrović Luković
  3. 19:00 do 19:30 Pravilnik o voćnim sokovima , savetodavac Danko Petrović
  1. 18:00 do 18:30 Subvencije i podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Suzana Nešković
  2. 18:30 do 19:00 HACCP – bezbednost hrane , savetodavac Violeta Petrović Luković
  3. 19:00 do 19:30 Pravilnik u proizvodnji vina i rakije , savetodavac Danko Petrović

U sklopu projekta će biti izgrađen internet sajt putem koga će domaćinstva moći da se promovišu, svako domaćinstvo će imati svoju stranicu, sa mogućnošću da svoje proizvode promoviše i omogući se prodaja istih putem interneta ili sa kućnog praga, kao i edukacija domaćinstava o programima za razvoj poljoprivredne proizvodnje.
Program podrazumeva stvaranje mreže domaćinstava koja će svoje proizvode: voće, povrće, mlečne, mesnate i druge proizvode, uz usluge iz oblasti turizma sa teritorije Kragujevca ponuditi tržištu putem zajedničke internet sajta, kao efikasnog kanala prodaje u današnje vreme.
Svako domaćinstvo, član mreže, imaće svoju stranicu na sajtu, gde se može predstaviti, kao i postaviti proizvode koje proizvodi u internet prodavnicu. Prodaja bi se vršila prodajom sa kućnog praga, gde bi kupci uz najavu dolazili i kupovali proizvode, kao i nošenjem na kućne adrese kupaca dva puta nedeljno. Distribuciju bi vršili predstavnici našeg udruženja.
Informacije: uginteraktiv@gmail.com, 0605116530 i 062343607
Projekat “Mreža domaćinstava za distribuciju poljoporivredih proizvoda sa ruralnog područja Kragujevca”  se finansira po Javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za  dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.